Estd. : 1990
A.R. Burla Mahila Varishtha Mahavidyalaya, Solapur
NAAC Reaccredited : B++ with 2.76 CGPA.  

Affiliated to Punyashlok Ahilyadevi Holkar University, Solapur.

PAH Solapur University
 
  •                                                                                                            NIRF
  • › NIRF 2020-2021
  • ›NIRF 2019-2020
  • ›NIRF 2018-2019
  • ›NIRF 2017-2018


Copyright © 2021, A.R. Burla Mahila Varishtha Mahavidyalaya, Solapur. All rights reserved.
City Survey No. 9705/9/A/2A, Raviwar Peth, Rajendra Chowk, Dist. Solapur- 413005. MH , India.

Design & Developed By:

Ishwari Enterprises, Solapur.